Gustav Klimt
Gustav Klimt's Oil Paintings
Gustav Klimt Museum
1862 – 1918, An Austrian Symbolist Painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Gustav Klimt Gallery.org, welcome to visit and enjoy!
GustavKlimtGallery.org
 


Here are all the paintings of auguste macke 01

ID Painting  Oil Pantings, Sorted from A to Z     Painting Description
56625 kvinna i gron jacka auguste macke kvinna i gron jacka mk248 denna beromda tavla malades vid tbunsjon i scbweiz ocb uppvisar ett mycket kansligt ocb barmoniskt arrangemang av form ocb farg. det ar uppenbart att macke skulle ba blivit en stor konstnar konstnar om ban overlevt kriget. som franz marc sade vi bans vanner, vi visste vilket dolt lofte om geni denne man bar pa.
56624 pierrot auguste macke pierrot mk248 macke var buvudsakligen fauvist i sin fargsattning ocb kubist i sitt form sprak men ban bade annu inte baft tid att assimilera alla influenser ban fatt efter bara sex ar som konstnar.

auguste macke
August Macke (1887-1914) was a German painter whose harmonious and simple scenes of everyday life made a unique contribution to Expressionism.
Gustav Klimt
All the Gustav Klimt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved