Gustav Klimt
Gustav Klimt's Oil Paintings
Gustav Klimt Museum
1862 – 1918, An Austrian Symbolist Painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Gustav Klimt Gallery.org, welcome to visit and enjoy!
GustavKlimtGallery.org
 

Gustav Klimt
adam och eva

ID: 65305

Gustav Klimt adam och eva
Go Back!Gustav Klimt adam och eva


Go Back!


 

Gustav Klimt

Austrian Art Nouveau Painter, 1862-1918 Gustav Klimt (July 14, 1862 ?C February 6, 1918) was an Austrian Symbolist painter and one of the most prominent members of the Vienna Art Nouveau (Vienna Secession) movement. His major works include paintings, murals, sketches, and other art objects, many of which are on display in the Vienna Secession gallery. Klimt's primary subject was the female body, and his works are marked by a frank eroticism--nowhere is this more apparent than in his numerous drawings in pencil. Klimt's work is distinguished by the elegant gold or coloured decoration, often of a phallic shape that conceals the more erotic positions of the drawings upon which many of his paintings are based. This can be seen in Judith I (1901), and in The Kiss (1907?C1908), and especially in Danaë (1907). One of the most common themes Klimt utilized was that of the dominant woman, the femme fatale. Art historians note an eclectic range of influences contributing to Klimt's distinct style, including Egyptian, Minoan, Classical Greek, and Byzantine inspirations. Klimt was also inspired by the engravings of Albrecht D??rer, late medieval European painting, and Japanese Rimpa school. His mature works are characterized by a rejection of earlier naturalistic styles, and make use of symbols or symbolic elements to convey psychological ideas and emphasize the "freedom" of art from traditional culture.  Related Paintings of Gustav Klimt :. | fritza von riedler | Judith II (mk20) | The golden knight | portratt av emilie floge | Hope II (mk20) |
Related Artists:
Hicks, Thomas
American Painter, 1823-1890 Cousin of Edward Hicks. After being apprenticed (c. 1835-9) in the sign-painting shop of his cousin, he studied at the Pennsylvania Academy of the Fine Arts in Philadelphia (1839-40) and at the National Academy of Design in New York (1840-44). He then sketched and painted in England, Italy and France before becoming a student of Thomas Couture in Paris (1848-9). On his return to the USA in 1849, he established a studio in New York and quickly became a popular portrait painter, although his portrayals only rarely have enough psychological depth to make them of more than documentary interest. Hamilton Fish (1852; New York, City Hall) is among his stronger works. Hicks also painted genre subjects, such as Musicale: Barber Shop, Trenton Falls (1866; Raleigh, NC Mus. A.), and landscapes, the latter chiefly near Thornwood, his summer residence at Trenton Falls, NY.
Juan de Espinosa
Spanish Baroque Era Painter, ca.1590-1641, Spanish painter. Details of his life are scarce. He is documented in Madrid and Toledo between 1612 and 1626, and while he is recorded as having painted religious pictures and portraits (untraced), he is only known today for his still-life paintings. Documents relating to another artist of the same name, known as Juan de Espinosa, dating from 1645 to 1677, concern a different painter.
anna maria thelott
Anna Maria Thelott, född 1683, död 1710, var en svensk konstnär. Thelott var en av de första självförsörjande och professionella kvinnliga konstnärerna i Skandinavien. Anna Maria Thelott var dotter till instrumentmakaren och konstnären Philip Jacob Thelott d.ä., som ursprungligen kom från Schweiz, och syster till konstnären Philip Jacob Thelott d.y. Hon arbetade redan som barn sin med far och sina bröder i arbetet med att illustrera Olof Rudbeck d.ä.:s "Campus Elysii" och "Atlantica", och bidrog snart till hushållets försörjning genom att ensam utföra olika konstnärliga arbeten mot betalning, vilket gjorde henne till landets troligen första kvinnliga yrkeskonstnär. Familjen bodde ursprungligen i Uppsala, men flyttade år 1702 till Stockholm efter den stora stadsbranden då en stor del av Uppsala brann ned. Thelott var en mångsidig konstnär som var kunnig på en rad områden; hon utförde träsnitt och kopparstick förutom teckning och illustrationer med allegoriska och religiösa motiv, miniatyrer och bilder av djur och landskapsmålningar. Hon utförde elva träsnitt av tyska städer med tillhörande informativ text på uppdrag av Posttidningen år 1706 och anlitades för att illustrera Peringskiölds arbeten. År 1710 dog Anna Maria Thelott i Stockholm som en av många offer för den sista pesten i Sverige. På Uppsala universitetsbibliotek finns en skissbok av henne utförd 1704-1709.


Gustav Klimt
All the Gustav Klimt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved