Gustav Klimt
Gustav Klimt's Oil Paintings
Gustav Klimt Museum
1862 – 1918, An Austrian Symbolist Painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Gustav Klimt Gallery.org, welcome to visit and enjoy!
GustavKlimtGallery.org
 

Gustav Klimt
Die drei Lebensalter der Frau

ID: 93722

Gustav Klimt Die drei Lebensalter der Frau
Go Back!Gustav Klimt Die drei Lebensalter der Frau


Go Back!


 

Gustav Klimt

Austrian Art Nouveau Painter, 1862-1918 Gustav Klimt (July 14, 1862 ?C February 6, 1918) was an Austrian Symbolist painter and one of the most prominent members of the Vienna Art Nouveau (Vienna Secession) movement. His major works include paintings, murals, sketches, and other art objects, many of which are on display in the Vienna Secession gallery. Klimt's primary subject was the female body, and his works are marked by a frank eroticism--nowhere is this more apparent than in his numerous drawings in pencil. Klimt's work is distinguished by the elegant gold or coloured decoration, often of a phallic shape that conceals the more erotic positions of the drawings upon which many of his paintings are based. This can be seen in Judith I (1901), and in The Kiss (1907?C1908), and especially in Danaë (1907). One of the most common themes Klimt utilized was that of the dominant woman, the femme fatale. Art historians note an eclectic range of influences contributing to Klimt's distinct style, including Egyptian, Minoan, Classical Greek, and Byzantine inspirations. Klimt was also inspired by the engravings of Albrecht D??rer, late medieval European painting, and Japanese Rimpa school. His mature works are characterized by a rejection of earlier naturalistic styles, and make use of symbols or symbolic elements to convey psychological ideas and emphasize the "freedom" of art from traditional culture.  Related Paintings of Gustav Klimt :. | Beethoven Frieze (mk20) | Apple Tree II (mk20) | The Virgin (mk20) | portratt av johanna staude | jungfrun |
Related Artists:
Giovanni Domenico Ferretti
1692-1768 Italian Giovanni Domenico Ferretti Location Italian painter. He was the son of the goldsmith Antonio di Giovanni da Imola and Margherita di Domenico Gori. His mother family, which included her brother, the antiquarian ANTONIO FRANCESCO GORI, was extremely influential in Florence and proved very important for Ferretti. In the first years of his life he lived in Imola, where he was sent to study (1708) with the local painter Francesco Chiusuri. After the family moved to Florence, Ferretti was taught there by Tommaso Redi and Sebastiano Galeotti. Later he spent five years in Bologna, an important centre for the practice and teaching of academic painting, where, in the workshop of Felice Torelli, his work acquired its characteristic style.
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .
Alexander Young Jackson
(October 3, 1882 - April 5, 1974) was a Canadian painter and a founding member of the Group of Seven. As a young boy, Jackson worked as an office boy for a lithograph company, after his father abandoned his family of six children. It was at this company that Jackson began his art training. In the evenings, he took classes at Montreal's Monument-National In 1905, Jackson worked his way to Europe on a cattle boat, returning by the same means and travelling on to Chicago. In Chicago, he joined a commercial art firm and took courses at the Art Institute of Chicago. He saved his earnings and, by 1907, was able to visit France to study Impressionism. In France, Jackson decided to become a professional painter, studying at Paris' Academie Julian under J.P. Laurens.


Gustav Klimt
All the Gustav Klimt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved