Gustav Klimt
Gustav Klimt's Oil Paintings
Gustav Klimt Museum
1862 – 1918, An Austrian Symbolist Painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Gustav Klimt Gallery.org, welcome to visit and enjoy!
GustavKlimtGallery.org
 

Gustav Klimt
The Kiss

ID: 02193

Gustav Klimt The Kiss
Go Back!Gustav Klimt The Kiss


Go Back!


 

Gustav Klimt

Austrian Art Nouveau Painter, 1862-1918 Gustav Klimt (July 14, 1862 ?C February 6, 1918) was an Austrian Symbolist painter and one of the most prominent members of the Vienna Art Nouveau (Vienna Secession) movement. His major works include paintings, murals, sketches, and other art objects, many of which are on display in the Vienna Secession gallery. Klimt's primary subject was the female body, and his works are marked by a frank eroticism--nowhere is this more apparent than in his numerous drawings in pencil. Klimt's work is distinguished by the elegant gold or coloured decoration, often of a phallic shape that conceals the more erotic positions of the drawings upon which many of his paintings are based. This can be seen in Judith I (1901), and in The Kiss (1907?C1908), and especially in Danaë (1907). One of the most common themes Klimt utilized was that of the dominant woman, the femme fatale. Art historians note an eclectic range of influences contributing to Klimt's distinct style, including Egyptian, Minoan, Classical Greek, and Byzantine inspirations. Klimt was also inspired by the engravings of Albrecht D??rer, late medieval European painting, and Japanese Rimpa school. His mature works are characterized by a rejection of earlier naturalistic styles, and make use of symbols or symbolic elements to convey psychological ideas and emphasize the "freedom" of art from traditional culture.  Related Paintings of Gustav Klimt :. | Landscape Garden (Meadow in Flower) (mk20) | park | judithI I | Farm Garden with Sunflowers (mk20) | Upper Part of a Recumbent Girl,from the Right,and Two Studies of Hands (mk20) |
Related Artists:
fredrik westin
Fredric Westin, född den 22 september 1782 i Stockholm, död 13 maj 1862 i Stockholm, historie- och porträttmålare. Westin hade varit elev hos Lorens Pasch d.y. och Louis Masreliez på Konstakademien. Sedan han 1808 blivit kallad till akademiens agr?? och förordnad till konduktör vid kungliga museet blev han 1812 invald i Konstakademiens styrelse. Han blev 1815 vice professor och 1816 professor vid Konstakademien. Där var han också 1828-1840 direktör. 1843 utnämndes han till hovintendent. Till hans tidigare skede och till hans främsta alster hör "Dagens stunder", fyra dörrstycken i Karl Johans sängkammare på Rosersbergs slott med antikiserande figurer: Aurora som strör blommor över jorden, Apollon med sitt fyrspann, Diana följd av Aftonrodnaden samt Natten med sitt stjärnströdda dok (1812-13). På Säfstaholms slott finns "De fyra årstiderna presiderade av jordens gudinna" (1843), på Rosendals slott "Hebe med örnen" (1832) och "Flora bekransande Linn??s byst" (1843) och vid Stockholms universitet "Musiken, föreställd av en grupp unga flickor". Han målade också kompositioner ur den svenska historien ("Olof Skötkonungs dop", "Lutherska lärans antagande"). Westin målade en stor mängd porträtt då han under Karl XIV Johans tid var konstnären på modet. Som porträttmålare var han dock inte enhälligt uppskattad. En kritiker som Silverstolpe beklagade 1809 att en konstnär som "äger så mycken färdighet till stöd för sitt sökande av idealet" sysselsatte sig med en konst av så lågt värde och hoppades att han "måtte återvända från den platta verkliga världen till den poetiska." Hammarsköld menade 1818 att av de svenska konstnärerna var det Westin som hade de ringaste anlagen för porträttmålning. Scholander kallade hans porträtt för "vaxgubbar". Andra hade lovord att fälla över Westins porträtt. Gerss ansåg att Westins porträtt hade likhet och behag i uttrycket, enkelhet i ställning och klädsel, urval av natur i formerna och säkerhet och sanning i utförandet. Wennberg kallade honom "den förste svenske tecknarens Lorenz Paschs så värdige fosterson". Under Karl XIV Johans tid målade han rad porträtt på kungafamiljen. 1824 målade han en populär allegori över kronprinsessan Josefinas ankomst till Sverige, där Saga i gul och blå dräkt sitter på marken framför en runsten och blickar upp mot skyn där kronprinsessan i röd och vit dräkt svävar ned på en molntapp omgiven av tre amoriner. 1838 målade han Karl XIV Johan till häst på Ladugårdsgärdet hälsande med den trekantiga hatten. Efter att Sandbergs altartavla för Sankt Jacobs kyrka hade underkänts vände sig de ansvariga till Westin med uppdraget att måla en altartavla. Målningen, "Kristi förklaring" var klar 1828 och resultatet blev både hyllat och kritiserat. Andra altartavlor av Westin finns i Kungsholms kyrka ("Kristi uppståndelse", 1825), Åbo domkyrka ("Kristi förklaring", 1836), Uddevalla kyrka ("Kristus välsignar barnen") samt Carl Gustafs kyrka ("Kristi begravning", 1832).
Tranquillo Cremona
Italian Painter , 1837-1878 Italian painter. The son of an Austrian government official, Cremona began his artistic education in 1849 at the art school in Pavia, where he encountered three Lombard artists who were an important influence on his early studies: Giacomo Tr?court (1812-82), head of the school; Giovanni Carnevali, Tr?court's friend and a frequent visitor to Pavia; and Federico Faruffini, also a student at Pavia. All three were interpreters of the curiously soft and subtle form of Romanticism, derived from Andrea Appiani, that was to be found in this specific form only in Italy. In 1852 Cremona moved to Venice, where he enrolled at the Accademia. His teachers, who included Ludovico Lipparini (1800-56), Michelangelo Grigoletti (1801-70) and Antonio Zona (1814-92), were well versed in the more academic form of Romanticism expressed by Francesco Hayez, although in Zona the rather rigid, academic linearity was attenuated by a softer sense of form and colour. The Venetian Old Masters were a greater influence on Cremona's ultimate use of colour than was his academy training. In 1859, to avoid military service with the Austrian Army, Cremona moved to Piedmont.
Theodoros Vryzakis
Thebes 19 October 1814 - Munich 6 December 1878) was a major Greek painter of the 19th century. Vryzakis's father died in the Greek War of Independence. He is the first Greek painter who studied in Munich and the main representative of the type of historical painting that was popular in Greece in the 18th century. He is considered the first painter of modern Greece, a recorder of the Greek War of Independence, which he viewed in a romantic and nostalgic way. His paintings' characters are pompous, theatrical and detached figures. His interest in the traditional costumes and the decoration and the absence of any individual facial expression is according to art critics the result of the eye of a "foreign" artist, who looks for the conventional element in another land. The monumental size of his pictures, the ceremonial and theatrical compositions, and the meticulous style of academic idealistic romanticism make his style unique for among Greek Artists. Today, many of his works are exhibited at the National Gallery of Athens and the Benaki Museum in Athens.


Gustav Klimt
All the Gustav Klimt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved